Algemene Voorwaarden

AANDACHTSPUNTEN & ALGEMENE VOORWAARDEN

Organisatie
De Rotary Santa Run Boskoop wordt georganiseerd door Rotary Club Boskoop. Rotary Santa Run® is een merknaam. De overkoepelende organisatie is Stichting Rotary Santa Run en bestaat sinds 2008. Er zijn ca. 60 steden met een Rotary Santa Run.

Rennen of wandelen?
Het is een fun-wandeltocht (zonder wedstrijdelement) voor het goede doel. Wandelen dus.

Lengte en duur.
Het parcours is ongeveer 5 km lang. De diverse acts en traktaties onderweg zullen ervoor zorgen, dat het wandeltempo per deelnemer(groep) verschilt. Voor 17.00 uur moet de laatste Kerstman binnen zijn.

Datum en tijden
Zie de site voor alle dagen en tijden, zowel van de “ophaaldagen” als de Rotary Santa Run zelf. Boskoop800.rotarysantarun.nl

Route
De route gaat door het centrum van Boskoop. Bij oversteekpunten staan verkeersregelaars en langs de route onze vrijwilligers.
Volg s.v.p. hun aanwijzingen, respecteer de overige weggebruikers, met name wanneer zij voorrang hebben. Wees attent op mogelijke obstakels, zoals paaltjes.

Verkeersregels en gedrag
Houd je aan de verkeersregels en andere gebruikelijke regels van openbare orde. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je gedrag.

Aansprakelijkheid
De organisatie spant zich in om het route zo veilig mogelijk te maken. Zo is er ook een mobile EHBO-post. Evenwel, deelname geschiedt voor eigen risico. Voor letsel of schade die tijdens dan wel rondom de Rotary Santa Run is opgelopen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Wat krijg je voor je bijdrage

    • Een complete kerst-outfit (volwassene, jongen of meisje)
    • Een erg leuke wandeling door het centrum van Boskoop.
    • Verscheiden acts en heerlijke traktaties
    • Aan het eind krijg je een herinneringsmedaille.
    • Je draagt met je deelname bij aan het goede doel.

Kleding en schoenen
Per deelnameticket heb je recht op één complete santa-outfit. De Rotary Santa Run Boskoop is een ontspannen wandeling, toch adviseren we om sportieve, comfortabele schoenen te dragen.

Verhindering en afgelasting
Bij uitzonderlijke omstandigheden, waaronder zeer slecht weer of Covid-19 maatregelen, zal de organisatie mogelijk gedwongen zijn om de Rotary Santa Run af te gelasten, in te korten of eerder te beëindigen. Na inschrijving of afgelasting is teruggave van geld niet mogelijk. Ook niet bij ziekte of een andere serieuze reden van verhindering. Alle opbrengsten gaan uiteraard gewoon naar de goede doelen!

Persoonsgegevens
Gegevens van ingeschreven wandelaars worden uitsluitend gebruikt voor mededelingen, die verband houden met de Rotary Santa Run Boskoop. Op de sites van Rotary Santa Run worden geen persoonsgegevens bewaard.

Privacy, foto’s en film
De Rotary Santa Run vindt plaats in openbare ruimtes, waar vrij gefotografeerd en gefilmd mag worden. Zo ook door de organisatie van de Rotary Santa Run Boskoop. Door deelname ga je ermee akkoord dat de organisatie foto’s en film gebruikt voor communicatie over de Rotary Santa Run Boskoop.